Pravidlá súťažnej ankety Mobil roka 2008.

- Organizátorom súťaže je BCmobil s.r.o.

- Ceny do súťažnej ankety venovali spoločnosti Nokia, Sony Ericsson, Samsung Electronics, LG Electronics.

- Súťaž prebieha v časopisoch DiGi REVUE, BCMOBIL & TECHBOX, 3G Centrum a na internetových portáloch www.mobilmania.sk, www.fony.sk a na stránke www.mobilroka.sk.

- Každý účastník sa môže súťažnej ankety Mobil roka 2008 zúčastniť len raz, a to cez internet prostredníctvom formulára na www.mobilroka.sk alebo prostredníctvom zaslanej SMS správy na číslo 7005.

- Každý účastník môže v súťažnej ankete Mobil roka 2008 hlasovať buď vo všetkých kategóriách, alebo len vo vybraných.

- Súťažné textové správy je možné odosielať len z mobilného telefónu. V SMS nepoužívajte diakritiku a neposielajte správy dlhšie než 160 znakov. Nesprávne vyplnené textové správy budú zo súťaže vyradené.

- Organizátor súťaže neručí za správne doručenie súťažných správ a e-mailov s odpoveďou, a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.

- Cena hlasujúcej SMS správy je € 0,20 (6,03 Sk) vrátane DPH.

- Súťažná anketa trvá od 1. februára 2009 do 10. marca 2009.

- Žrebovanie sa uskutoční 16. marca 2009. Výhercov súťaže bude organizátor kontaktovať písomne, e-mailom alebo telefonicky a zároveň ich uverejní na webovej stránke www.mobilroka.sk, na internetových stránkach zúčastnených internetových portálov a v aprílových vydaniach mesačníkov zúčastnených na súťažnej ankete Mobil roka 2008.

- Účastník ankety súhlasí s osobným prevziatím výhry.

- V prípade, ak si do 30. 4. 2009 výherca osobne neprevezme výhernú cenu, prepadne táto v prospech organizátora súťaže.

- Cenou v súťaži je 1 x mobilný telefón Nokia 5800 XpressMusic, 1 x mobilný telefón Samsung INNOV8, 1 x mobilný telefón Sony Ericsson Xperia X1 a 1 x mobilný telefón LG KB770.

.............................................

- Cena nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.

- Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami.

- Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely organizátora, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, prípadne fotografie v zozname výhercov súťaže.

- Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na internetovej stránke www.mobilroka.sk.

- Súťaž technicky zabezpečuje: Mediatex s.r.o., P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava 3.