Pravidlá súťažnej ankety Mobil roka 2007.

- Organizátorom súťaže je Richard Hombauer.

- Ceny do súťažnej ankety venovali spoločnosti Nokia, Sony Ericsson, Samsung Electronics, T-Mobile Slovensko, NAY Elektrodom, Hama Slovakia.

- Súťaž prebieha v časopisoch DiGi REVUE, BCMOBIL & TECHBOX, 3G Centrum a na internetových portáloch www.fony.sk, mobil.sme.sk, www.mobil.sk, a na stránke www.mobilroka.sk.

- Každý účastník sa môže súťažnej ankety Mobil roka 2007 zúčastniť len raz, a to cez internet prostredníctvom formulára na www.mobilroka.sk alebo prostredníctvom zaslanej SMS správy na číslo 7005.

- Každý účastník môže v súťažnej ankete Mobil roka 2007 hlasovať buď vo všetkých kategóriách, alebo len vo vybraných.

- Súťažné textové správy je možné odosielať len z mobilného telefónu. V SMS nepoužívajte diakritiku a neposielajte správy dlhšie ako 160 znakov. Nesprávne vyplnené textové správy budú zo súťaže vyradené.

- Organizátor súťaže neručí za správne doručenie súťažných správ a e-mailov s odpoveďou a vyhradzuje si právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.

- Cena hlasujúcej SMS správy je 6 Sk vrátane DPH.

- Súťažná anketa trvá od 1. februára 2008 10.00 hod. do 10. marca 2008 do 24.00 hod.

- Žrebovanie sa uskutoční 14. marca 2008. Výhercov súťaže bude organizátor kontaktovať písomne, e-mailom alebo telefonicky a zároveň ich uverejní na web stránke www.mobilroka.sk, na internetových stránkach zúčastnených internetových portálov a v aprílových vydaniach mesačníkov zúčastnených na súťažnej ankete Mobil roka 2007.

- Účastník ankety súhlasí s osobným prevziatím výhry.

- V prípade, ak si do 30. 4. 2008 výherca osobne neprevezme výhernú cenu, prepadne táto v prospech organizátora súťaže.

- Cenou v súťaži je 1 x mobilný telefón Nokia 5310 XpressMusic, 1 x mobilný telefón Samsung U600 špeciálna edícia, 1 x mobilný telefón Sony Ericsson K850i, 1 x nákup produktov Hama v hodnote 10 000 Sk, 1 x telekomunikačné služby spoločnosti T-Mobile v hodnote 15 000 Sk, 1 x nákup v obchodnom dome NAY v hodnote 10 000 Sk, 1 x nákup produktov Hama v hodnote 10 000 Sk, 1 x nákup produktov SanDisk v hodnote 10 000 Sk.

.............................................

- Cena nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie.

- Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami.

- Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely organizátora, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, prípadne fotografie v zozname výhercov súťaže.

- Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie alebo prerušenie súťažnej ankety alebo jej zrušenie v prípade nízkej účasti, ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na internetovej stránke www.mobilroka.sk.

- Súťaž technicky zabezpečuje: Mediatex s.r.o., P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava 3.